Pasientproduksjon

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Sykehusene – eller foretakene som det nå heter – blir stadig mer effektive, kan vi lese i avisen. Flere og flere pasienter behandles. Men er vi så sikre på det? For det som telles og belønnes er ikke antall pasienter som behandles, men antall sykehusopphold og antall konsultasjoner på poliklinikken. Det er noe annet. Dersom samme pasient skrives ut og inn av avdelingen flere ganger i stedet for å ha et sammenhengende opphold, vil tallene vise at sykehuset er mer effektivt. Men det blir ikke behandlet flere pasienter av den grunn. Og dersom hver pasient kalles inn til dobbelt så mange kontroller på poliklinikken, dobles inntektene. Men det betyr ikke nødvendigvis dobbelt så god pasientbehandling.

Anbefalte artikler