Økt dødelighet ved cøliaki

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med cøliaki har økt dødelighet av alle dødsårsaker. Dødeligheten er lavere dersom sykdommen oppdages før toårsalderen.

  Cøliaki er en vanlig autoimmun tilstand som skyldes at tarmen ikke tåler gluten, et protein som særlig finnes i hvete, bygg og rug. Det er kjent at pasientene har økt forekomst av lymfomer og kreft i mage-tarm-kanalen, men det er uklart om dødeligheten er økt også for andre årsaker.

  I en landsomfattende svensk studie ble data fra mer enn 10 000 pasienter som var innlagt i sykehus med cøliaki i perioden 1964 – 93, koblet med dødsårsaksregisteret (1). Om lag 800 pasienter med cøliaki døde i oppfølgingsperioden.

  For alle dødsårsaker samlet var dødeligheten doblet for pasienter med cøliaki (OR 2,0; 95 % KI 1,8 – 2,1). Overdødeligheten var imidlertid lavere blant pasienter med cøliaki som ikke hadde andre sykdommer i tillegg (OR 1,4; 95 % KI 1,2 – 1,6). Dødeligheten var uendret over tid, men lavere hos dem som var innlagt i sykehus før to års alder (OR 0,6; 95 % KI 0,2 – 0,8).

  – Denne store, populasjonsbaserte studien bekrefter tidligere, men langt mindre, studier som har påvist overdødelighet hos pasienter med cøliaki. Overdødeligheten skyldtes særlig sykdommer med immun dysfunksjon som fellesnevner, som lymfom, autoimmune sykdommer og infeksjoner. Siden materialet omfatter bare innlagte pasienter, kan det være selektert mot dem med mer alvorlig sykdom, sier Anne Grethe Myhre, stipendiat og barnelege ved Akershus Universitetssykehus.

  – Det er uklart i hvilken grad tidlig diagnose og diettbehandling reduserer dødeligheten. Det at dødeligheten var lavere hos dem som var innlagt før to års alder, antyder at så er tilfelle, men det trengs prospektive studier for å belyse dette. Slik kunnskap er viktig for å vurdere hvor aggressiv man skal være i screening for subklinisk cøliaki, sier Myhre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media