Legemidler og hjertedød hos diabetikere

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Angiotensin II-antagonisten losartan ser ut til å beskytte bedre mot plutselig diabetisk hjertedød enn betablokkeren atenolol.

  Det fremgår av en studie av 1 195 diabetespasienter med venstre ventrikkelhypertrofi, hvorav 44 ble rammet av plutselig hjertedød (1). Studien er en post hoc-analyse fra LIFE-studien (2), som viste at losartanbehandling reduserte total og kardiovaskulær dødelighet hos diabetikere med EKG-dokumentert venstre ventrikkelhypertrofi.

  Forfatterne ville teste hypotesen om at angiotensin II-antagonisten losartan beskytter bedre mot plutselig diabetisk hjertedød sammenliknet med betablokkeren atenolol. Analysen gikk i favør av losartangruppen, der det var 14 tilfeller av plutselig hjertedød blant 586 pasienter, herunder 5 av 86 (6 %) med og 9 av 500 (2 %) uten atrieflimmer. Respektive tall for atenololgruppen var 30 tilfeller av plutselig hjertedød blant 609 pasienter, fordelt på 14 av 105 (13 %) med og 16 av 504 (3 %) uten atrieflimmer. Tallene indikerer en risikoreduksjon på nesten 50 % i losartangruppen.

   –  Det er vist at noen betablokkere reduserer risikoen for plutselig død, men dette gjelder ikke atenolol. I denne studien har man altså ikke sammenliknet med en optimal betablokker, påpeker avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

  – Det er for tidlig å trekke sikre konklusjoner basert på en subgruppeanalyse som denne, sier Madsen som etterlyser studier hvor man benytter betablokkere med dokumentert effekt på plutselig død.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media