Håp om effektiv vaksine mot miltbrann

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Amerikanske forskere har funnet frem til en vaksine som virker mot både bakterien og toksinet som forårsaker miltbrann.

  Miltbrann (antraks), som skyldes den sporedannende bakterien Bacillus anthracis, har ofte et stormende forløp fra de første uspesifikke symptomene oppstår og til døden inntrer. Dette kommer av parallelle prosesser som omfatter både bakteriereplikasjon og toksinproduksjon. Den hittil eneste tilgjengelige vaksinen har vært rettet mot toksinet, og ikke bakterien. En nytt vaksineprodukt ser nå ut til å gi beskyttelse både mot basillen og toksinet (1).

  Ved å konjugere et kapselmolekyl (poly-gamma-D-glutamic acid, PGA) med et beskyttende antigen (protective antigen, PA), har en gruppe Harvard-forskere fremstilt en potent immunstimulator som initierer en humoral eller antistoffbasert immunrespons. Immunresponsen fører i neste omgang til komplementmediert basilldrap og nøytralisert toksinaktivitet. Forskerne mener at den dobbeltvirkende vaksinen både kan forebygge og stanse miltbrann ved at den kombinerer profylaktiske og terapeutiske prinsipper ved å anvende antibakterielle og antitoksiske komponenter.

  – Konseptet kan vise seg å være velegnet for å bekjempe miltbrann, bemerker Hanne Nøkleby ved Avdeling for vaksinasjon og immunitet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  – Prinsippet med å konjugere eller kople et antigen med et annet, og derved gi en sterkere immunrespons, ligger til grunn for andre effektive vaksiner, for eksempel mot Hemophilus influenzae type B. Når det gjelder miltbrannvaksinen benytter man bakteriens eget toksin i en ugiftig utgave som bærerprotein for kapselpolysakkaridet. Dermed oppnås immunitet mot begge deler, forklarer Nøkleby.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media