Reidun Norvoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidun Norvoll

Reidun Norvoll
09.10.2003
I Tidsskriftet nr. 16/2003, side 2324 i anmeldelsen av boken Samfunn og psykiske lidelser. Samfunnsvitenskapelige perspektiver – en introduksjon, blir boken presentert som en lærebok i klinisk...
Reidun Norvoll, Torleif Ruud, Torfinn Hynnekleiv
13.01.2015
Skjerming er et tiltak som brukes hyppig i psykiatriske døgnavdelinger, og da særlig i akuttposter. I forskriften om psykisk helsevern fra 2012 defineres det slik: «Skjerming kan...