Hvis kroppen kunne snakke

John Gunnar Mæland Om forfatteren
Artikkel

Eldri, Steen

Liv, Haugli

Når livet setter seg i kroppen

Bevisstgjøring, muligheter, valg.

148 s, ill. Oslo: Noras Ark, 2003. Pris NOK 178

ISBN 82-7979-018-7

Denne boken retter seg mot personer som sliter med smerter og plager i kroppen, og kan med stort utbytte leses av helsepersonell som strever med denne store pasientgruppen. Utgangspunkt er at smerter kan forandre forhold i livet man ikke er seg bevisst. Gjennom et systematisk øvelsesprogram gis det forslag til måter å kommunisere bedre med kroppen og å tak i sin tilværelse. Gjennom en rekke sykehistorier gis det konkrete eksempler på hvordan øvelsene kan bidra til å avdekke skjulte sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og livshistorie.

Boken bygger på et tverrfaglig forskningsarbeid mellom de to forfatterne – en medisiner og en pedagog – som resulterte i en felles doktordisputas i 2001. I dette prosjektet utviklet og evaluerte forfatterne et omfattende gruppebasert læringsprogram rettet mot personer med kroniske muskel- og skjelettsmerter. Grunnantakelsen var at økt bevissthet gir mulighet til rekonstruksjon av tanker, følelser og handlinger. Dette kan bryte vedvarende sirkler og bidra til mindre sykdomsplager. Læringsprogrammet kalles livsstyrketrening og viste seg å medføre mindre smerteplager og bedre mestring av dagliglivet inntil ett år etter avslutning.

Et problem med denne boken, er at mange av øvelsene er ment å gjøres i grupper. Det kan derfor være vanskelig å gjennomføre hele programmet på egen hånd. Det er også god grunn til å tro at mye av effekten nettopp ligger i gruppemodellen. Likevel gjennom boken får forfatterne frem sin underliggende filosofi uten å ty til omfattende teoretiske forklaringer. Språket er gjennomgående klart og lettfattelig, og alle kan ha nytte av å forsøke å snakke nærmere med kroppen sin.

Anbefalte artikler