Destillert oftalmologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Daniel H., Gold

  Richard Alan, Lewis

  Clinical eye atlas

  1464 s, 1252 ill, tab. Chicago: AMA Press, 2002.

  Pris USD 150

  ISBN 1-57947-192-7

  Det som fikk forfatterne til å gå i gang med dette prosjektet var at de «saw a need for a text that would provide a brief summary of the key features of many different disorders, one that would provide a starting point and overview for the reader.» Hvilken målgruppe de sikter til er ikke nærmere spesifisert. En viss basiskunnskap er imidlertid nødvendig for å ha utbytte av lesingen, så som lærebok for studenter er den uegnet.

  Snarere er dette et oppslagsverk hvor hele oftalmologien dekkes i stikkords form med stoffet delt inn i 14 seksjoner – til sammen har 31 bidragsytere deltatt i skrivningen. De enkelte seksjoner er brutt ned i et stort antall underavsnitt, hvor de ulike sykdommer omtales med hensyn til kliniske symptomer, basalrelaterte opplysninger (patogenese, risikofatorer, epidemiologi, relevante laboratorie- og røntgenfunn), samt terapeutiske muligheter. Det finnes også lister med forslag til mulige differensialdiagnoser og hvilke komplikasjoner som kan oppstå ved de ulike alternativer. En del av dette er presentert som tabeller. Alle seksjoner har en innledning med relevante anatomiske og fysiologiske aspekter, men omfanget varierer betydelig fra seksjon til seksjon. Forfatterne er subspesialister på hver sine felt, hvilket borger for at stoffet i alle deler er ajourført i forhold til dagens kunnskap. Takket være stramme tøyler fra redaktørene er alle seksjoner sydd over samme lest. Boken er rikt illustrert med bilder (fotografier, angiografier, histologiske og røntgenlogiske snitt samt ultralydobservasjoner) og skisser av høy kvalitet. Boken kan virke nesten utilnærmelig i sin oversystematiserte form, men brukt på rette måten, dvs. i små doser, kan den bli en viktig kilde til informasjon. Referanselistene som avslutter hver seksjon er noe ensidig. Det er påfallende at ingen av forfatterne evner å heve blikket utover det amerikanske kontinent – nær 100 % av referansene er amerikanske arbeider! Vel er det slik at amerikansk forskning er ledende på de fleste områder, men her er sjåvinismen satt i system.

  Konklusjonen må bli at boken kan være til nytte både for allmennleger og spesialister i oftalmologi. Den er stor og uhåndterlig, så dersom den finnes på CD-ROM ville det kanskje være å anbefale.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media