Amund Ringvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Amund Ringvold

Geir Aksel Qvale, Per Syrdalen, Kjell Egge, Amund Ringvold
12.10.2020
Overlege dr.med. Egill Hansen døde i mars 2020, 91 år gammel. Egill Hansen ble født og vokste opp i Rakkestad i Østfold. Han tok eksamen artium ved Indre Østfold H...
Emilia Kerty, Kjell Egge, Per Syrdalen, Amund Ringvold
17.08.2020
En ruvende skikkelse i norsk oftalmologi, professor dr.med. Ivar Hørven, gikk bort 1. mai etter kort tids sykdom. Han ble født i Oslo 7. september 1931, tok medisinsk embetseksamen ved...
Amund Ringvold
23.10.2003
Daniel H., Gold Richard Alan, Lewis Clinical eye atlas 1464 s, 1252 ill, tab. Chicago: AMA Press, 2002. Pris USD 150 ISBN 1-57947-192-7 Det som fikk forfatterne til å gå i gang med dette prosjektet...
Amund Ringvold
30.06.2001
Bertelsen fortjener anerkjennelse for sin usminkede og realistiske fremstilling av de faktiske forhold. Her er det snakk om hvordan en tidligere norsk utenlandsstudent vurderer ulike aspekter ved...