Konsultasjon på pasientens premisser

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Lege-pasient-forholdet kan ødelegges dersom legen bruker det meste av konsultasjonstiden til forebygging, fremfor å sørge for at pasienten blir bedre.

Det mener de tre nordiske legene Linn Getz, Johann A. Sigurdsson og Irene Hetlevik, som har publisert et debattinnlegg om etisk bruk av konsultasjonstiden i BMJ.

– Vi mener leger bør beholde fokus på hvorfor en pasient har oppsøkt hjelp, heller enn å bli distrahert av en stadig lengre liste av standardiserte preventive mål med usikker relevans for pasienten, skriver de. Genetiske tester som kan bidra til å forutse noen av de vanligste sykdommene, er blitt daglig rutine for leger i flere land.

Getz, Sigurdsson og Hetlevik stiller spørsmål om når legene faktisk skal få tid til å jobbe på pasientens premisser, og svare på de spørsmål som pasienten har kommet for å få svar på. – Konsultasjonen bør beskyttes mot lange lister av ting som skal kontrolleres, sier Linn Getz. Hun forteller om leger som er fortvilet over stadige påminnelser om å sjekke ditt og spørre om datt. De ønsker å være en «god lege» og gjøre alt de blir bedt om, samtidig som de føler at de neglisjerer pasientene sine.

Forfatterne mener praksisen kan være med på å ødelegge forholdet mellom lege og pasient, fordi pasienten føler at han eller hun ikke blir lyttet til. – Det blir ingen tid igjen til pasienten, sier Getz. Mange av kontrollspørsmålene kan være relevante og derfor bør stilles, men at det kan utvises en viss edruelighet, påpeker forfatterne. De oppfordrer leger til heller å komme med en åpen invitasjon til pasientene etter hver konsultasjon. – Er det kanskje andre ting du har tenkt på som kan være relevant for helsen din? Hvis det er noe du gjerne vil diskutere med meg, er det bare å si fra, så kan vi sette av tid til det, bør legen spørre ifølge artikkelforfatterne.

Les saken på nett: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2524

Anbefalte artikler