Indikator på kvalitet

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Nye såkalte kvalitetsindikatorer er lagt ut på nettstedet www.sykehusvalg.net i den hensikt å gjøre det mulig for pasienter å velge sykehus etter en kvalitetsvurdering av behandlingstilbudet. Indikatorene som presenteres, slår svært forskjellig ut for ulike sykehus, og helseministeren har bedt sykehusene skjerpe seg. Det er riktig at stor variasjon kan gi en pekepinn om forskjeller i kvalitet. Men det forutsetter at man ser på sammenliknbare virksomheter. Forbruket av fakspapir er svært forskjellig i regjeringskvartalet og i en barnehage, men sammenlikningen forteller oss lite om hvem som har riktig forbruk. Like meningsløst blir det å sammenlikne antall sykehusinfeksjoner eller antall tvangsinnleggelser i sykehus med helt ulik behandlingsprofil og pasientsammensetning.

Anbefalte artikler