Omstridt operasjonsmetode mot migrene

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Mennesker som plages av stadige migreneanfall kan ifølge amerikanske forskere ha nytte av et kirurgisk inngrep.

Migrene rammer ett av ti mennesker, og det er uklart hva som egentlig forårsaker smertene. Flere små studier antyder at botulinumtoksin kan forebygge kronisk hodepine. Store randomiserte kliniske studier pågår for å undersøke dette (1).

I en ukontrollert studie fikk 29 pasienter med moderat til alvorlig migrene injisert botulinumtoksin i m. corrugator supercilii (2). 24 rapporterte bedring av plagene. 22 av disse gjennomgikk så et kirurgisk inngrep der m. corrugator supercilii ble fjernet. Pasientene ble fulgt opp gjennomsnittlig i ett år etter operasjonen. 21 pasienter rapporterte bedring, én pasient merket ingen forskjell. Forfatterne mener at botulinumtoksin er en god prediktor for resultatet av det kirurgiske inngrepet.

I en kommentar i tidsskriftet Headache (2003; 43: 302) sies det at dette er en radikal, men spennende idé, som bør undersøkes videre.

Spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved Ullevål universitetssykehus, Anne M. Wolland, er skeptisk til resultatene. Hun har sett at bruk av botulinumtoksin har fjernet eller redusert muskelspenninger, men ikke mer.

– Migrene oppstår ikke som følge av muskelspenninger, det gjør derimot tensjonshodepine. At botulinumtoksin kan lindre tensjonshodepine, kjenner jeg til, men at lammelse eller operasjon av muskler kan fjerne migrene, har jeg ingen tro på. Det gjenstår å bevise, sier Wolland.

Anbefalte artikler