Hormonterapi og brystkreft – nok et varsku

Mette Haase Moen Om forfatteren
Artikkel

En million kvinner har deltatt i en britisk studie som bekrefter sammenhengen mellom hormonbehandling i klimakteriet og brystkreftrisiko.

«The Million Women Study», en observasjonsstudie av kvinner i alderen 50 – 64 år, avdekker 30 – 100 % økning av brystkreft avhengig av anvendte hormonpreparat (1). Studien er relevant for norske forhold fordi den inkluderer hormonterapi som brukes her til lands, dvs. østradiol med og uten gestagen samt tibolon, et syntetisk hormon med østrogen, gestagen og androgen virkning.

Overraskende funn var at lavere dose av østradiol (<= 1 mg versus > 1 mg) ikke medførte lavere brystkreftrisiko, og at risikoen var like stor for tibolon som for østrogenholdige preparater. Uventet var det også at risikoøkningen kunne ses allerede etter 1 – 4 års bruk. Studien gav enda et holdepunkt for gestagens uheldige innvirkning, da insidensen av brystkreft var høyest blant brukere av kombinerte preparater.

Gestagen som tillegg til østrogen gis utelukkende for beskyttelse mot livmorkreft. Studien tyder på at vinningen går opp i spinningen ved at gestagentilsetting øker risikoen for brystkreft mer enn det beskytter mot livmorkreft. Da er det et fortrøstningsfullt funn at risikoøkningen for brystkreft elimineres allerede i året etter avsluttet hormonterapi – uansett behandlingens varighet.

Studien gir et beslutningsgrunnlag for kvinner som overveier hormonterapi mot klimakterielle plager eller for å forebygge osteoporose. Men valget kan bli vanskelig, for selv om en overhyppighet av 1,5 – 6 tilfeller av brystkreft per 1 000 brukere av østrogen respektivt østrogen-gestagen i fem år er lite, vil nok tallene virke skremmende. Mange vil trolig velge å slite med sine symptomer istedenfor å gå i gang med hormonterapi.

Anbefalte artikler