Fars alder øker risiko for schizofreni

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Dersom far er eldre enn 50 år ved barnets fødsel, øker risikoen for schizofreni, særlig hos døtre.

Noen studier har vist at økende alder hos far er forbundet med stigende risiko for schizofreni hos barna. Årsaken til dette er ukjent.

En dansk registerstudie analyserte data fra nesten 8 000 pasienter som var innlagt med diagnosen schizofreni i årene 1981 – 98 (1). Disse ble sammenliknet med over 190 000 kontrollpersoner.

Høy alder hos far og mor var forbundet med økt risiko for schizofreni. Når forskerne kontrollerte for sosioøkonomiske faktorer og psykisk lidelse i familien, var risikoen økt kun dersom far var eldre enn 50 år. Ved å analysere hvert kjønn separat, viste det seg at risiko særlig var økt for kvinner (insidensrate ratio 2,2; 95 % KI 1,44 – 3,44). Dersom far var eldre enn 55 år, økte insidensraten ytterligere for kvinner og nå ble det også observert økt risiko for menn (insidensrate ratio 2,1; 95 % KI 1,35 – 3,28).

– Dette er en ny fremragende psykiatrisk registerstudie fra Danmark. Undersøkelsen er stor og meget velkontrollert og viser klart verdien av et psykiatrisk sentralregister, hvilket vi mangler i Norge, sier professor Hugo Jørgensen, Psykiatrisk institutt, Universitetet i Bergen.

Resultatene tyder på at aldersbetinget spontan endring i arvematerialet hos far øker risikoen for schizofreni hos barna. Studien viser også at dette først blir av betydning når far er over 50 år. Risikoen økte mest for døtrene, noe som peker på betydningen av endringer i fars X-kromosom. Resultatene bidrar til å forklare hvorfor frekvensen av schizofreni holder seg relativt uendret i befolkningen til tross for pasientenes reduserte fertilitet, sier Jørgensen.

Anbefalte artikler