Reidar Kjær

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidar Kjær

Reidar Kjær, Morten S. Selle
02.12.2004
Spitzers studie er retrospektiv og baserer seg på telefonintervju med personer som med oppgitt positivt utfall hadde gjennomført hovedsakelig religiøst inspirerte «reorienteringsprogrammer» ( 1 )...
Reidar Kjær, Morten S. Selle
23.09.2004
Å fremstille homoseksualitet som en psykisk lidelse og å gi homofile behandling med sikte på å få dem til å bli heterofile bryter med fundamentale fagetiske prinsipper. The National Association for...
Reidar Kjær
26.06.2003
Hogarty, GE Personal therapy for schizophrenia and related disorders A guide to individualized treatment. 338 s, tab, ill. London: The Guilford Press, 2002. Pris GBP 28,95 ISBN 1-57230-782-x...
Reidar Kjær
11.09.2003
Bladet Homofili og kristen tro ble utgitt i sommer av 33 kristelige organisasjoner og kirkesamfunn i fellesskap, inkludert Norges kristelige legeforening ( 1 ). Bladets ideologi er basert på et...
Reidar Kjær, Morten S. Selle
20.06.2001
Regjeringen Stoltenberg la 9.3. 2001 frem ”Homomeldingen” (1). Det var særlig de høye tallene for suicidalitet og psykiske plager hos unge lesbiske og homofile fra NOVA-rapporten i 1999 (2), som...