Tilbake til start?

Per E. Børdahl Om forfatteren
Artikkel

Maureen, Boyle

Emergencies around childbirth

A handbook for midwives. 159 s, ill. Pris GBP 25. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002.

ISBN 1 - 85775 - 568 - 5

I eldre norske jordmorbøker fylte de praktiske håndgrep en stor del av teksten. Norske jordmødre fikk i alminnelighet, i motsetning til de svenske, ikke opplæring i å legge tang. Indre vending og uttrekning på fot fylte derimot godt opp, og beskrivelsen av hva hun skulle gjøre i akuttsituasjoner var farget av at det var langt over fjord og fjell til nærmeste lege. Ikke fordi det alltid hjalp om han var nærmere.

Mange av obstetrikkens håndgrep var inntil for 50 – 60 år siden en del av jordmorens ballast. Det var ikke sikkert hun hadde gjort dem så ofte, men det ble mange steder ventet at hun i en nødssituasjon kunne ty til dem. Til innpå 1980-tallet har jeg sett jordmødre både forløse gravide med fostre i seteleie og legge vakuumkopp så elegant at det demonstrerte solid kunnskap og flott håndlag.

Tidene har endret seg. Den håndbok for jordmødre som en gruppe britiske jordmødre har skrevet, redigert av den erfarne og produktive Maureen Boyle, er derfor ved første blikk en merkelig bok. Hvor har de tenkt seg at jordmor skulle ta seg av antikoagulasjon ved trombose, monitorert av aktivert partiell tromboplastintid, trombin tid eller antifaktor-Xa? Hvor doserer de magnesiumsulfat ved eklampsianfall, tar imot fostre i seteleie og styrer med store blødninger? Noe av det som er beskrevet er så sjeldent at det ikke kan være lett for en jordmor å huske at det står om det i denne boken når det dukker opp. Det kan av og til være en trøst; man må håpe den jordmor som står alene med en uventet setefødsel, ikke husker at Løvsets dreininger er gjengitt her. Tegningen fyller en side, men det er ikke greit å si hva den viser. Noen ABC er den ikke.

Dette blir allikevel en for overfladisk holdning til prosjektet. Boken er sikkert nyttigere i deler av Storbritannia med flere hjemmefødsler enn den er i Norge. Også for den jordmor som reiser til land i den tredje verden er den sikkert en stor støtte. Men viktigere: Den gir jordmødre en ønsket, og etter mitt skjønn, nødvendig innsikt i fødselspatologi. Kunnskap om og forståelse for hva de kan gjøre i en krisesituasjon er nyttig. Boken formidler slik kunnskap, oftest pedagogisk og klart. At den stedvis egger til motsigelse, er ikke uventet.

Lest med den tanke at det ikke er sånn vi har organisert fødselshjelp her i landet, vil den helt sikkert være til glede. Fødselsleger og sykebibliotek er opplagte målgrupper ved siden av jordmødre.

Anbefalte artikler