Karl-Gerhard Hem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl-Gerhard Hem

Karl-Gerhard Hem, Arne H. Eide
13.08.2009
Rundt 200 000 nordmenn har kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), og mange av disse kan ha sykdommen uten å være klar over det ( 1 , 2 ). Kvinner ser ut til å være mer utsatt for kols enn menn...
Karl-Gerhard Hem
26.06.2003
Arne Sandervang kommenterer i Tidsskriftet nr. 10/2003 ( 1 ) en artikkel av Bjerkedal & Thune i Tidsskriftet nr. 5/2003 ( 2 ). SINTEF Unimed gjennomførte i 1999 en undersøkelse finansiert av NHOs...
Karl-Gerhard Hem
28.08.2003
SINTEF Unimed har i prosjektet Økonomiske konsekvenser av sykefravær ( 1 ) beregnet bedriftenes kostnader ved sykefravær til kr 1 700 per fraværsdag. Arne Sandervang hevder i sitt tilsvar i...
Hroar Piene, Mitch Loeb, Karl-Gerhard Hem
20.10.2000
Fra introduksjonen av ventelisteforskriften i 1990 (1) har ventelister og ventetid for sykehusbehandling vært et stadig tilbakevendende tema i den helsepolitiske debatten. Hensikten med forskriften...