Arne Sandervang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Sandervang

Arne Sandervang
26.06.2003
I undersøkelsen som SINTEF Unimed gjennomførte i 1999, er det to forhold som for meg indikerer at de totale kostnadene for sykefravær likevel ligger høyere enn det Hem antyder i sin kommentar. For...
Arne Sandervang
28.08.2003
Mye tyder på at Karl-Gerhard Hem og jeg ser på problemstillingen som gjelder kostnader ved sykefravær med forskjellig utgangspunkt. Det finnes to grunnmodeller for beregning av kostnader for...
Arne Sandervang
15.05.2003
Jeg vil gjerne kommentere artikkelen til Tor Bjerkedal & Ola Thune i Tidsskriftet nr. 5/2003 ( 1 ). Et anslag for arbeidsgiverens kostnader for sykefraværet basert på den metoden Bjerkedal &...