Arne Sandervang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Sandervang

Arne Sandervang
15.05.2003
Jeg vil gjerne kommentere artikkelen til Tor Bjerkedal & Ola Thune i Tidsskriftet nr. 5/2003 ( 1 ). Et anslag for arbeidsgiverens kostnader for sykefraværet basert på den metoden Bjerkedal &...
Arne Sandervang
26.06.2003
I undersøkelsen som SINTEF Unimed gjennomførte i 1999, er det to forhold som for meg indikerer at de totale kostnadene for sykefravær likevel ligger høyere enn det Hem antyder i sin kommentar. For...
Arne Sandervang
28.08.2003
Mye tyder på at Karl-Gerhard Hem og jeg ser på problemstillingen som gjelder kostnader ved sykefravær med forskjellig utgangspunkt. Det finnes to grunnmodeller for beregning av kostnader for...