Audun Langhelle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Audun Langhelle

Audun Langhelle
28.05.2003
Det er de siste 25 år utgitt retningslinjer for hjerte-lunge-redning (HLR). Disse bygger på vitenskapelig dokumentasjon der den finnes, men denne er mangelfull og noe har derfor et visst dogmatisk...