Otto W. Steenfeldt-Foss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Otto W. Steenfeldt-Foss

Stein Opjordsmoen Ilner, Øivind Ekeberg, Svein Friis, Ellen Hagemo, Steinar Lorentzen, Lars Mehlum,, Otto W. Steenfeldt-Foss, Arne Sund, Per Vaglum
13.03.2008
Professor Nils Retterstøl døde i sitt hjem 9.2. 2008, 83 år gammel. Han var oppegående til siste time, til stor glede for kolleger i inn- og utland. En usedvanlig god rollemodell innen norsk...
Nils Retterstøl, Otto W. Steenfeldt-Foss
22.06.2006
Jarl Jørstad, mangeårig avdelingsoverlege ved avdeling 6B ved Ullevål sykehus, er død i en alder av 83 år. Med ham har norsk psykiatri og norsk psykoanalyse mistet en av sine fremste menn – en som i...
, Marit Krohg, Otto W. Steenfeldt-Foss
03.04.2003
HermanAnker Herman Anker døde fredelig hjemme 22. februar, omgitt av sine nærmeste. Full av energi og fremtidsplaner feiret han sin 70-årsdag 19. juni 2002. Da hadde han nettopp vært primus motor for...
Per Vaglum, Otto W. Steenfeldt-Foss, May-Brith Mandt, Reidar Dullerud
20.08.2000
Herulf Thomstad Herluf Thomstad døde 2.6. 2000. Han var født på Lista i 1905, tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1932 og ble spesialist i psykiatri i 1945. Etter en bred,...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Otto W. Steenfeldt-Foss, Eline Thorleifsson, Sverre Varvin, Camilla Stoltenberg
06.08.2013
Ethics and human rights are core values in medical activity. Doctors may become involved in situations where they are at risk of violating human rights, or they may become subject to such violations...
Bjørn Oscar Hoftvedt, Otto W. Steenfeldt-Foss, Eline Thorleifsson, Sverre Varvin, Camilla Stoltenberg
06.08.2013
Etikk og menneskerettigheter er sentrale verdier i medisinsk virksomhet. Leger kan komme opp i situasjoner der de står i fare for å bryte menneskerettighetene eller de kan selv bli utsatt for...