Otto W. Steenfeldt-Foss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Otto W. Steenfeldt-Foss (f. 1931) er praktiserende spesialist i allmennmedisin, psykiatri og samfunnsmedisin. Han har vært administrerende overlege ved Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo og ledet Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter i årene 1991 – 97. Han er medlem av World Psychiatric Associations permanente etikkomité, rådgiver for WHO og bistår Sivilombudsmannen som rådgiver i medisinske og helsefaglige spørsmål.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Otto W. Steenfeldt-Foss
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media