Marit Krohg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Krohg

, Marit Krohg, Otto W. Steenfeldt-Foss
03.04.2003
HermanAnker Herman Anker døde fredelig hjemme 22. februar, omgitt av sine nærmeste. Full av energi og fremtidsplaner feiret han sin 70-årsdag 19. juni 2002. Da hadde han nettopp vært primus motor for...
Sören Brage, Rikstrygdeverket, Marit Krohg, Matti Klockars, Bo Mikaelsson, Henrik Permin, Sigurur Thorlacius
10.06.2002
I de siste årene har det skjedd store forandringer i trygdeordningene i Norden. Med utgangspunkt i en tilnærmet felles velferdsideologi, er trygdesystemet i hvert enkelt land blitt tilpasset den...
Hanne Dinesen, Jan H. Dobloug, Øyvind Flatner, Marit Krohg, Eirik Bø Larsen, Terje Vigen
10.12.2002
Leger opplever at forsikringsselskapene unød’vendig ofte ber om kopi av full pasientjournal. Fra forsikringshold er det vist til eksempler der leger har skrevet erklæringer som gir grunn til å anta...
Bengt-Lasse Lund, Jan H. Dobloug, Marit Krohg, Jostein Grimsmo, William Goldsack
03.03.2005
Vår kjære venn og kollega Erik Skuterud døde 11.12. 2004, 58 år gammel, etter halvannet års kamp mot en meget hissig kreftsykdom. Erik studerte medisin i Dublin. Tilbake i Norge fikk han etter hvert...