Effekt av anti-IgE mot peanøttallergi

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Injeksjon av et monoklonalt antistoff mot peanøtt-spesifikt IgE gav en signifikant og relevant hevelse av terskelen for peanøttreaksjon hos personer med peanøttallergi.

  Peanøttallergi antas å være IgE-mediert, og forekomsten av peanøttallergi synes å være økende. 50 – 100 dødsfall årlig i USA skyldes reaksjon på peanøtter, oftest ved utilsiktet inntak.

  TNX-901 er et humanisert, monoklonalt IgG1-antistoff mot peanøtt-spesifikt IgE-antistoff. 84 pasienter med verifisert peanøttallergi ble randomisert til å få ukentlige subkutane injeksjoner av placebo eller TNX-901 i dose 150, 300 eller 450 mg i fire uker (1). Behandling og vurdering av effekt ble gjort dobbeltblindt. Gjennomsnittlig hevelse av toleranseterskel ved peroral provokasjon i de fire gruppene økte med økende dose (p for trend < 0,001), men var statistisk signifikant i forhold til placebo bare i gruppen som fikk 450 mg TNX-901, som gav en hevelse i snitt på 2 627 mg peanøttpulver. Dette tilsvarer nesten ni peanøtter, som er relevant for de fleste tilfeller av utilsiktet inntak av peanøtter.

  – Selv om metoden har sine svakheter, regnes dobbelblind peroral provokasjonstest som en velegnet metode for å studere matallergi, sier Villum Wilhelmsen ved Lungeavdelingen, Ullevål universitetssykehus. Det finnes i dag ingen god behandling mot peanøttallergi, bortsett fra å holde seg helt unna peanøtter, hvilket kan være vanskelig å gjennomføre, og bruk av adrenalin ved anafylaktiske reaksjoner.

  – Resultatene fra denne vel gjennomførte studien er lovende. Bruken av anti-IgE er under utprøving også ved andre IgE-medierte sykdommer, for eksempel astma og rhinitt, og representerer et nytt og spennende behandlingsprinsipp, sier Wilhelmsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media