Brukes kunnskapsbasert medisin i praksis?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I hvilken grad klarer studenter å anvende kunnskapsbasert medisin i praksis?

  En randomisert studie blant 164 fjerdeårs medisinstudenter i Chicago viste at det kan være vanskelig å anvende kunnskapsbasert medisin. Studentene fikk i oppgave å undersøke en standardisert pasient med nakkeslengskade. De skulle avgjøre om pasienten skulle henvises til røntgen av cervikalcolumna og gradere hvor sikre de var på avgjørelsen sin. Deretter leste de en av fire varianter av et strukturert sammendrag fra en studie som argumenterte mot en slik undersøkelse. Fra sammendragene gikk det frem at studiene var av varierende kvalitet.

  Når sammendragene var av liten viktighet var studentene mer tilbøyelige til å skifte mening til fordel for røntgenundersøkelse, selv om det ikke var empirisk grunnlag for det (OR = 3,42, 95 % KI 1,10 – 10,66). Dessuten klarte få studenter å skaffe seg alle klinisk relevante data fra pasienten. Forskerne mener at man må legge større vekt på anvendelsen av kunnskapsbasert medisin i forhold til den enkelte pasient.

  – Undersøkelsen er tankevekkende, selv om forfatterne er forsiktige med å trekke konklusjoner, sier studiedekan Per Brodal, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

  – Studien tyder på mangelfull evne hos studentene til å bruke relevante forskningsresultater i en klinisk beslutningsprosess. Det er neppe grunn til å tro at dette er vesentlig bedre blant norske studenter. Bedring på dette området krever nok økt fokusering på kunnskapsbasert medisin i studiet. Dette kan likevel bare få virkelig gjennomslag hvis det store flertall av kliniske lærere er gode forbilder i denne sammenhengen, sier Brodal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media