Norovirusgastroenteritt ved Ullevål universitetssykehus

Bjørg Marit Andersen, Gunnar Størvold, Kirsti Vainio Om forfatterne
Artikkel

Noroviruset går sin seiersgang over USA (siden juni 2002) og Europa (1 – 3). I USA er særlig én virusklon, Farmington Hill-stammen (GII/4), årsak til ca. 40 % av utbruddene siste år (1).

Fra november 2002 til mars 2003 ble det registrert norovirusgastroenteritt hos 229 personer, derav 140 pasienter og 89 personell, ved åtte avdelinger ved Ullevål universitetssykehus. Utbruddet var sterkt assosiert med korridorpasienter, mangel på isolater, flersengsrom med fellestoalett på korridoren, overbelegg og underbemanning. Noen avdelinger hadde residiverende utbrudd.

Tiltak mot smittespredning er kontaktsmitteisolasjon med munnbind, desinfeksjonsrutiner med kloramin 5 % og 70 % sprit, temperaturkontroller av oppvaskmaskiner og vaskemaskiner (minimum 85 oC), inntaksstopp og smittevask, sykmelding av personell, restriksjoner for pårørende, ikke bruk av ismaskin, ikke korridorservering og meget god kjøkkenhygiene (4).

Norovirus er uvanlig smittsomt – 1 – 100 virus forårsaker infeksjon. Viruset overføres ved kontakt- og luftsmitte via oppkast og diaré, er resistent for kjemiske desinfeksjonsmidler og varme (opptil 75 oC) og gir ingen immunitet. Utbruddet er nå over, takket være meget god innsats av personell ved aktuelle avdelinger. Dette eksemplifiserer spredning av høyinfeksiøst smittestoff introdusert til avdelinger som er dårlig utrustet for smittevern. I dettetilfellet var smittestoffet stort sett ufarlig, men virket til dels lammende på helseproduksjonen.

Anbefalte artikler