Bengt-Lasse Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bengt-Lasse Lund

Bengt-Lasse Lund
03.04.2003
Steinar Krogstad har rett i at han og jeg ser uføreproblematikken fra forskjellig ståsted i utøvelsen av vårt yrke, og jeg har full forståelse for hans kommentarer. Det jeg imidlertid ønsker skal...
Bengt-Lasse Lund
20.02.2003
Med mer enn 10 % av den arbeidsføre del av befolkningen som uførepensjonister og en netto økning på ca. 7 000 nye uføre årlig, er utviklingen urovekkende. Kombinasjoner av trygde- og...
Bengt-Lasse Lund, Jan H. Dobloug, Marit Krohg, Jostein Grimsmo, William Goldsack
03.03.2005
Vår kjære venn og kollega Erik Skuterud døde 11.12. 2004, 58 år gammel, etter halvannet års kamp mot en meget hissig kreftsykdom. Erik studerte medisin i Dublin. Tilbake i Norge fikk han etter hvert...