Harald Siem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Siem

Bernadette N. Kumar, Harald Siem, Ingeborg Haavardsson, Andrea Sylvia Winkler
20.12.2017
The number of migrants worldwide is at a record high level. An investment in migrant health is an investment in the future: migrants should be seen as a resource rather than a burden. The ‘Migration...
Ulf Peter Dahl, Harald Siem
30.03.2017
Takk for et dristig og utfordrende debattinnlegg av A.W. Blomkvist og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 3/2017 om norske legers rolle i den nytenkningen som finner sted på rusfeltet ( 1 ). Vi er enige...
Harald Siem
22.01.2004
Ziglio, Erio Barbosa, Rogerio Charpak, Yves Turner, Steve Health systems confront poverty 176 s, ill. København: WHO, 2003. Pris USD 39 ISBN 92-890-1369-9 Verdens helseorganisasjon er opptatt av...
Harald Siem
23.09.2004
Werkö, Lars Global folkhälsa – tar vi vårt ansvar? 211 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur 2003. Pris SEK 268 ISBN 91- 44-03156 -4 Lars Werkö er godt kjent, også her i landet. Han er professor i...
Harald Siem
03.04.2003
The European health report 156 s, tab, ill. København: Verdens helseorganisasjon, 2002. Pris CHF 42 ISBN 92890-1365-6 Boken henvender seg først og fremst til helsemyndigheter i Europa-regionen. Den...
Vidar G. Wilberg, Harald Siem, Tore A. Larheim
20.09.2002
Tone Ringdal Tone Ringdal er gått bort. Under et ferieopphold i Estland ble livstråden brutalt kuttet over i en trafikkulykke 31.7. 2002. Tone Ringdal ble født i 1942 og vokste opp...
Harald Siem, Just Haffeld, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen
06.09.2011
Global health concerns us all. It is a matter of the human worth of poor and rich alike. There is growing interest in global health both at home and abroad. Books and articles on global health are...
Hans Th. Waaler, Harald Siem, Odd O. Aalen
20.09.2011
In the hunt for doped athletes, little account is taken of the risk of condemning an innocent athlete. The doping hunters appear to be more concerned with catching all the guilty than with...
Bengt Skotheim, Bjørn-Inge Larsen, Harald Siem
20.09.2011
The World Health Organization (WHO) is the largest single UN organisation, and since its establishment in 1948 it has played a significant role in global health. WHO has enjoyed a great amount of...
Harald Siem
25.08.2005
Socialstyrelsen Folkhälsorapport 2005 395 s, tab, ill. Pris SEK 265 ISBN 91 - 7201 - 940-9 Dette er den sjette folkehelserapport som legges frem for den svenske regjeringen – den første kom i 1987!...
Harald Siem, Just Haffeld, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen
06.09.2011
Global helse angår oss alle. Det dreier seg om menneskeverd for fattig og for rik Det er økende interesse for global helse både her hjemme og ute. Sentre, studier, bøker og artikler om global helse...
Hans Th. Waaler, Harald Siem, Odd O. Aalen
20.09.2011
I jakten på dopede idrettsutøvere tas det for lite hensyn til faren for å dømme en uskyldig. Dopingjegerne synes å være mer opptatt av at alle skal tas enn å vurdere risikoen for at noen av...
Bengt Skotheim, Bjørn-Inge Larsen, Harald Siem
20.09.2011
Verdens helseorganisasjon (WHO) er den største enkeltorganisasjonen i FN-systemet og har siden opprettelsen i 1948 spilt en betydelig rolle innen global helse. WHO har nytt stor tillit i kraft av av...
Hans Th. Waaler, Harald Siem, Odd O. Aalen
07.02.2012
I Tidsskriftet nr. 2/2012 konkluderer Peter Hemmersbach og medarbeidere med at de har feilfrihet i dopingtestarbeidet ( 1 ). At de ansvarlige og involverte konkluderer med feilfrihet i sine...
Unni Gopinathan, Ann Louise Lie, Just Haffeld, Harald Siem
17.04.2012
Internasjonale politiske forhandlinger og økonomiske avtaler kan påvirke nasjonale helsesystemer i negativ eller positiv retning. Universitetet i Oslo har i samarbeid med The Lancet og Harvard Global...