Viktig supplement ved smertebehandling

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

– Det er uproblematisk å inkludere alternativ behandling i behandlingsrepertoaret såfremt behandlingen foregår på en trygg og sikker måte, har dokumentert effekt og ikke skjer på bekostning av det etablerte behandlingstilbudet.

Sjeflege Katja Urwitz ser på alternative behandlingsformer som et positivt supplement til det medisinske tilbudet ved Ringerike sykehus. Foto T. Sundar

Det mener sjeflege Katja Urwitz ved Ringerike sykehus. Hun foretrekker begrepet komplementær behandling fremfor alternativ behandling: – Dette dreier seg på ingen måte om å erstatte deler av den skolemedisinske behandlingen, men å supplere den, understreker hun.

Urwitz mener at de små forholdene ved sykehuset og det tette samarbeidsklimaet er med på å skape flere uformelle møteplasser for kolleger som gjør det lettere å få gjennomslag for nye ideer og tiltak.

– Mitt inntrykk er at de fleste legene her har en åpen holdning til alternativ behandling. Men det er ikke noe sentralt tema i fagmiljøet og utgjør bare en liten del av den totale aktiviteten ved sykehuset, sier hun. Samtidig påpeker hun at legene heller ikke må undervurdere behovene for og betydningen av at sykehuset har et slikt tilbud: – Både akupunktur og andre ikke-farmakologiske metoder for smertelindring er et viktig supplement til den vanlige behandlingen ved fødeavdelingen.

Urwitz forsvarer fullt ut bruken av akupunktur, steriltvannsinjeksjoner og oljemassasje til smertelindring hos fødende kvinner: – Akupunktur er en akseptert og effektiv behandling ved ulike typer smerte, og bør innlemmes som en komplementær behandling ved flere sykehus. Steriltvannsinjeksjoner er heller ingen ny behandlingsform, men ble introdusert i Sverige for 20 år siden. Oljemassasje er et tilbud som gir kvinnene økt tilfredshet og velvære. Felles for disse tiltakene er at de benyttes ved ukompliserte medisinske tilstander, under kontrollerte forhold og i fullt samarbeid med pasientene.

– Hvor viktig er kravet om at behandlingen skal ha dokumentert effekt?

– I utgangspunktet bør all sykehusbehandling være dokumentert og kunnskapsbasert, men andre hensyn kan også veie tungt når det er snakk om å prøve ut nye ting. Først og fremst må det være et klart mål med behandlingen. Det er også viktig å imøtekomme pasientenes ønske, noe som i høyeste grad er et helsepolitisk ønske, sier Katja Urwitz.

Anbefalte artikler