Fødeavdeling sendte 16 jordmødre på kurs

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  St. Olavs Hospital i Trondheim skolerer sine jordmødre i akupunktur for å gi et bedre tilbud til fødende kvinner.

  – Det er ingen tvil om at akupunktur er på vei inn i rutinebehandlingen ved norske sykehus, sier seksjonsoverlege Kjell Åsmund Salvesen ved fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital.

  I fjor sendte avdelingen 16 av sine jordmødre på kurs i akupunktur. Eller rettere sagt, man inviterte instruktører fra Norsk Akupunkturskole i Oslo til Trondheim. Kursopplegget i kroppsakupunktur var helgebasert og varte ca. et halvt år. Nå har halvparten av jordmorstaben ved universitetssykehuset tatt denne utdanningen.

  – Dette er en type kompetanse som fødeavdelingen trenger, og derfor har sykehuset bevilget kursmidlene. Målet er at de fødende skal ha tilbud om akupunktur uansett når på døgnet de kommer. På hvert vaktskift ønsker vi derfor å ha en jordmor til stede som er trent i å gi akupunktur.

  – Er det blitt stuerent å drive med akupunktur i sykehus?

  – I dette tilfellet ligger initiativet hos jordmødrene, men legene støtter dem og forsvarer tiltaket fra et medisinsk ståsted. Akupunktur har vist seg å ha dokumentert effekt på en rekke smertetilstander, blant annet fødselssmerter, sier Salvesen og viser til en norsk studie omtalt i dette nummer av Tidsskriftet (1).

  – For å ta stilling til om en behandlingsform virker eller ikke, må jeg forholde meg til den vitenskapelige litteraturen på området. Dersom det finnes overbevisende dokumentasjon for at en metode virker, stiller jeg meg åpen for å prøve den ut. Dette tror jeg er en gjengs holdning blant sykehusleger.

  – Når vil du anbefale legene å ta akupunkturkurset?

  – Det har jeg ikke tenkt på, men jeg er åpen for det. Dersom assistentlegene, eller for dens saks skyld overlegene ønsker å delta på akupunkturkurs, vil jeg vurdere det på like linje med det øvrige medisinske kurstilbudet, sier Kjell Åsmund Salvesen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media