Screening for lungekreft?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Spiral-CT bør ikke brukes til screening for lungekreft, viser ny studie.

Spiral-CT har vært foreslått som en måte å screene for lungekreft. Hittil har det manglet dokumentasjon for at dette er effektivt. I en ny studie har man brukt en datasimulert modell i en hypotetisk kohort med 100 000 tidligere eller nåværende røykere. 55 % var menn og alderen var 60 år. Fordelene ved å screene ble sammenliknet med absolutte og relative forskjeller i lungekreftspesifikke dødsfall (1).

Over en 20-årsperiode hadde storrøykere 553 færre dødsfall av lungekreft. Kostnadene ved et screeningprogram med årlig spiral-CT var imidlertid svært høyt. Forfatterne mener at sannsynligheten for at slik screening skal være kostnadseffektivt, er tvilsom. I en lederkommentar anbefales det at man inntil videre ikke satser på spiral-CT for screening av lungekreft (2).

– Studien henvender seg nok primært til det private helsevesenet i USA hvor det nå er stort marked for selvhenvisning til lunge- og helkropps-CT, sier overlegene Trond Mogens Aaløkken, Radiologisk avdeling, Rikshospitalet og Vidar Søyseth, Kreftregisteret.

– Begrensningen ved studien er alle forutsetningene som legges til grunn, og som det kreves randomiserte studier for å bekrefte. Blant annet tviler vi på om to tredeler av de maligne svulstene som oppdages ved første screening, ikke vil gi klinisk sykdom. Kostnadene som ligger til grunn i artikkelen er dessuten neppe gyldige i Norge.

– Vi er enige i at CT-screening for lungekreft foreløpig ikke kan anbefales, men det er behov for resultater fra store, randomiserte studier før man kan avvise CT-screening for lungekreft, sier Aaløkken og Søyseth.

Anbefalte artikler