Flere allmennpraktikere vil slutte

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stadig flere engelske allmennpraktikere planlegger å slutte med pasientrettet arbeid, viser ny studie.

  I England er antall allmennpraktikere for lite i forhold til behovet. Årsaken er blant annet økende andel kvinner, tidligere pensjonering og flere som arbeider deltid både blant menn og kvinner (1). I en ny studie har man undersøkt sammenhengen mellom jobbtilfredshet og ønske om pensjonering.

  I 1998 ble ca. 2 000 allmennpraktikere spurt om jobbtilfredshet og sannsynlighet for å slutte med pasientrettet virksomhet i løpet av de neste fem årene (svarprosent 47). Undersøkelsen ble gjentatt i 2001 i et annet og like stort utvalg (svarprosent 67). Andelen som hadde til hensikt å slutte med direkte pasientkontakt økte fra 14 % i 1998 til 22 % i 2001. Hovedårsaken til at flere ønsket å pensjonere seg i 2001, var lavere jobbtilfredshet.

  – Undersøkelser foretatt av Legeforeningens forskningsinstitutt indikerer at antall norske allmennpraktikere som planlegger å forlate praksis de neste 2 – 3 år er under 10 %. Enkelte går for aldersgrensen, andre har «naturlige årsaker» til frafall, som flytting eller overgang til mer administrative eller undervisningsrettede stillinger og er ikke nødvendigvis uttrykk for mistrivsel. Dette, sammen med den relativt gode tilgang av nye allmennpraktikere, gjør at jeg ikke opplever den nåværende bemanningssituasjonen som foruroligende, sier professor Per Hjortdahl, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo.

  – I England var synkende tilfredshet med egen arbeidssituasjon utslagsgivende. Norske undersøkelser har vist at strukturelle forhold som lang arbeidstid, mindre autonomi og økonomi påvirker allmennpraktikerens tilfredshet. Det blir spennende å se hvordan slike forhold påvirker arbeidstilfredshet nå etter de store reformene i helsetjenesten, som Fastlegeordningen, lov om helseforetak og pasientrettighetsloven, sier Hjortdahl.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media