Bruk av cannabis er første skritt

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av cannabis er en velkjent risikofaktor for rusproblemer. En australsk tvillingstudie har undersøkt årsakssammenhengen.

  I en tverrsnittsundersøkelse ble 311 australske tvillingpar telefonintervjuet i perioden 1996 – 2000 om bruk av cannabis før 17-årsalder. Medianalder var 30 år. Den ene tvillingen hadde brukt cannabis tidlig og ble sammenliknet med den andre tvillingen.

  De som hadde brukt cannabis tidlig, hadde signifikant høyere risiko for bruk av andre rusmidler og alkoholavhengighet. Risikoen for avhengighet av cannabis, sedativer, kokain eller opioider var 2 – 5 ganger høyere hos tvillingen som hadde brukt cannabis tidlig.

  – Vi har lenge visst at risikoen for å utvikle alvorlige rusproblemer er langt høyere for de som tidlig begynner å røyke sigaretter, drikke alkohol eller bruke cannabis. Alle disse fenomenene kan være uttrykk for tilpasningsvansker og sosiale problemer. Samtidig har også genetiske faktorer betydning for tidlig debut og bruk av rusmidler som cannabis, sier professor Helge Waal, Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Ullevål universitetssykehus.

  – Studien viser at sammenhengen mellom tidlig cannabisbruk og senere misbruk og avhengighet ikke fullt ut kan forklares på genetisk grunnlag eller ved miljøfaktorer. Selv om tvillinger oftest har stor grad av felles miljø, vil den som fortsetter å røyke høyst sannsynlig ha fortsatt kontakt med miljøer som bruker illegale rusmidler. Studien kan derfor ikke avgjøre hvor stor forklaringskraft cannabisbruken i seg selv har.

  – Undersøkelsen gir fornyet styrke til advarslene mot cannabisrøyking. Cannabis spiller på det samme nevrobiologiske grunnlaget som andre rusmidler samtidig som det skjer sosiale forandringer og endringer i måter å tenke på. Det er derfor all grunn til å motarbeide rusbruk av alle typer, ikke minst sigarettrøyking, sier Waal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media