Lederkonflikten i Den norske lægeforening

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg viser til konflikten mellom tidligere generalsekretær og sentralstyret.

  Som medlem av Legeforeningen i mange år er jeg (og mange med meg) meget overrasket over hemmeligholdet av sakens fakta. Mediene har skrevet om dette, men det fantes ikke ett ord om konflikten i siste nummer av Tidsskriftet.

  Man skal aldri frykte sannheten, den kommer frem før eller siden. Medlemmene har krav på saklig informasjon snarest. Det har med respekt for foreningens medlemmer å gjøre. Slik dere nå velger å gjøre det, blir det grobunn for spekulasjoner i mange varianter. Det er ingen tjent med.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media