Svein Tore Baksaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein Tore Baksaas

Svein Tore Baksaas, Steinar Solberg
23.01.2003
Figur 2 Axel Cappelen (1858 – 1919) ( 6 ) Verdens første hjerteoperasjon ble utført 4. september 1895 av reservelege Axel Hermansen Cappelen (1858 – 1919) ved kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet,...
Svein Tore Baksaas
06.03.2003
Jeg viser til konflikten mellom tidligere generalsekretær og sentralstyret. Som medlem av Legeforeningen i mange år er jeg (og mange med meg) meget overrasket over hemmeligholdet av sakens fakta...
Svein Tore Baksaas, Steinar Solberg
06.03.2003
Takk til Kjetil Søreide for kommentar til vår artikkel. Det oppgis en sekundærreferanse til en suturering på hjertet som «skal være beskrevet» i 1893. I originalartikkelen i det som Ira Rutkow selv...
Svein Tore Baksaas
20.04.2002
Legeforeningens menneskerettighetsutvalg har i forbindelse med konflikten i Midtøsten sendt brev til den israelske legeforeningen og World Medical Association og protestert (med rette) mot israelske...
Svein Tore Baksaas, Odd R. Geiran, Stein Iversen
10.02.2001
I Norge antas det at ca. 5 000 pasienter årlig får diagnosen dyp venetrombose. Ved scintigrafiundersøkelser er det funnet at om lag 40 % av disse har påvisbare tromber i lungekretsløpet (ca. 2 000...
Svein Tore Baksaas, Odd Ragnar Geiran, Hans Anton Rostad*, Jan Ludvig Svennevig
06.01.2005
Primær trakealsvulst er sjeldent. I autopsimaterialer utgjør slike svulster 1 – 3 % av det totale antall bronkialsvulster ( 1 , 2 ). De fleste tumorer er maligne. Svulstene kan utgå fra alle...
Svein Tore Baksaas, Odd R. Geiran, Jan L. Svennevig
30.08.2000
Svulster i hjertet forekomme meget sjelden og kun hos 0,002 – 0,03 % av uselekterte pasienter i store obduksjonsmaterialer (1, 2). Ved Sintef Unimed, Norsk pasientregister, ble det i tiårsperioden...