Ujevnt om kronisk obstruktiv lungesykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Similowski, T

  Whitelaw, WA

  Derenne, J-P

  Clinical management of chronic obstructive pulmonary disease

  1 072 s, tab, ill. New York, NY: Marcel Dekker, 2002. Pris USD 250

  ISBN 0-8247-0610-2

  Boken er volum 165 i serien Lung Biology in Health and Disease. Den inneholder 45 kapitler som dekker de fleste aspekter relatert til kronisk obstruktiv lungesykdom, inndelt i seksjoner om diagnose og oppfølging, patofysiologi og behandling, farmakologisk terapi, behandling og forebygging av infeksjoner, assosierte sykdommer og deres behandling, respirasjonsmuskulatur, ernæring og fysioterapi, langtids oksygenbehandling og ikke-invasiv ventilatorstøtte, kirurgi, fremtidens perspektiver samt behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom i ikke-vestlige verdensdeler. Den dekker ikke behandlingen av akutt respirasjonssvikt, forebygging av forverringer og heller ikke preventive strategier.

  Kapitlene er skrevet av noen av verdens fremste lungeeksperter. Dette forhindrer ikke at en rekke kapitler blir overfladiske og nærmest å regne som en oppramsing av gammel kunnskap uten å gi ny viten. Flere forfattere overlapper hverandre, noe som kanskje ikke er så farlig når boken ikke er beregnet på å bli lest fra perm til perm.

  De fleste bilag er avsluttet redaksjonelt i 1999 eller 2000, og kun ett kapittel har en oppdatering med referanse fra 2001. Dette medfører at nyere artikler som omhandler inhalasjonssteroider og dens implikasjoner for behandlingen av kronisk obstruktiv lungesykdom heller ikke er med.

  Det er en rekke feil i litteraturlistene, og internasjonal nomenklatur er ikke innført (mm Hg i stedet for KpA). Litteraturreferansene er omfattende og grundige og er kanskje det beste med boken. Disse vil kunne være til nytte for forskere. De fleste vil heller gå til biblioteket, Internett eller tidsskrifter for å finne oppdaterte artikler ment for fordypning eller forskning. Boken er ikke et alternativ til for eksempel monografier fra European Respiratory Journal og oversiktsartikler i tidsskrifter som Thorax, European Respiratory Journal og Chest.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media