Ulf Aasebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulf Aasebø

Truls Myrmel, Per Erling Dahl, Ulf Aasebø, Roy Bremnes
01.04.2004
I Tidsskriftet nr. 3/2004 presenterer Hans Rostad og medarbeidere resultater ved kirurgisk behandling av lungekreft i Norge ( 1 ). Deler av presentasjonen og kommentarene i diskusjonen burde etter...
Ulf Aasebø
06.03.2003
Similowski, T Whitelaw, WA Derenne, J-P Clinical management of chronic obstructive pulmonary disease 1 072 s, tab, ill. New York, NY: Marcel Dekker, 2002. Pris USD 250 ISBN 0-8247-0610-2 Boken er...
Roy M. Bremnes, Ulf Aasebø
30.09.2002
Lungekreft er en livsstilsykdom og et betydelig helseproblem. Sykdommen tar langt flere liv enn noen annen kreftsykdom. I USA dør flere mennesker av lungekreft enn av bryst-, prostata-, tykktarms- og...
Stein Sundstrøm, Ulf Aasebø, Roy Bremnes
10.02.2001
På verdensbasis er lungekreft den hyppigste årsak til kreftdød. I USA, hvor denne sykdommen tar flere liv enn brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft til sammen, utgjør død av lungekreft...