Grundig og systematisk om katastrofer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lennquist, S

  Katastrofmedicin

  468 s, ill. Stockholm: Liber, 2002. Pris SEK 563 ISBN 47-04856-5

  Katastrofe er en situasjon der tilgjengelige ressurser er utilstrekkelige i forhold til det akutte behandlingsbehovet og der belastningen er så høy at normale kvalitetskrav for medisinsk behandling ikke lenger kan opprettholdes tross adekvate tiltak. Stor ulykke er en situasjon der tilgjengelige ressurser er utilstrekkelige i forhold til det akutte behandlingsbehovet, men der det ved omfordeling av ressurser og forandret teknikk er mulig å opprette normale kvalitetskrav for medisinsk behandling.

  Katastrofemedisin som vitenskap behandler alle situasjoner med utilstrekkelige ressurser, fra den begrensede ulykken i et ressurssterkt samfunn (bussulykke, togulykke) til den store naturkatastrofen i et utviklingsland. Behandlingsnivået er forskjellig, men prinsippene de samme. Det kreves forskning og utdanning for å oppnå god katastrofeberedskap.

  Professor Sten Lennquist, kirurg og leder av Katastrofmedicinsk Centrum i Linköping, er nestor i nordisk traumatologi og interkontinentalt anerkjent. Han har med seg 20 svenske spesialister. Forfatterens motto er: Enkelhet er nøkkelen til en vellykket katastrofeplan. Alle involverte må ha en sjanse til å kunne sette seg inn i den. Hans fremstilling av tankegangen rundt prioritering og kosteffektiv ressursutnyttelse er didaktisk forbilledlig.

  Boken er planlagt som hjelpemiddel ved utdanning på alle nivåer, fra basal grunnutdanning til spesialister og ledere. Den har en ordliste for ikke-medisinere. Den inneholder et kapittel om første behandling i skadeområdet og et kapittel om første behandling i sykehus. Disse har informative illustrasjoner og dekker alt fra løft av pasienten til akutte, kirurgiske prosedyrer. Dette utgjør i seg selv en kortfattet lærebok i traumatologi. Brannskader, kuldeskader, kjemiske skader, stråleskader, infeksjonsproblemer i katastrofesituasjoner, katastrofepsykiatri, alt er med. Det er kapitler om organisasjon, administrasjon, ledelse og utdanning.

  Hvert kapittel har litteraturhenvisninger. Boken har et fyldig register. En oversikt over alle rapportene fra Katastrofmedicinska organisationskommittén fra 1966 til 1998 er inkludert. Disse rapportene er analyser av ulykker internasjonalt, som ansees så store eller uvanlige at de bør rapporteres til andre. Socialstyrelsen sender ut observatører som lager rapportene. Det gjenspeiler systematikken i svensk katastrofeberedskapsarbeid.

  Boken foreligger i solid plastinnbinding, litt stor for frakkelommen, men hendig. Den egner seg som pensumbok i katastrofeundervisning for mannskaper av alle kategorier som skal arbeide i felten. Den kan samtidig være grunnboken ved planlegging av katastrofeberedskap og ledelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media