God presentasjon av otoskopiske funn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sanna, M

  Russo, A

  De Donato, G

  Caruso, A

  Taibah, A

  Color atlas of otoscopy

  From diagnosis to surgery. 2.utg. 230 s, ill. Stuttgart: Thieme, 2002.

  ISBN 3-13-111492-4

  Dette otoskopiatlaset er den andre utgaven fra Mario Sanna og hans gruppe i Italia. Boken har en rekke fine otoskopiske bilder som belyser ulike problemer i ytre- og mellomøret og i tinningbeinet. Den er hensiktsmessig inndelt i kapitler som omtaler de ulike lokalisasjoner og sykdomstilstander som man kan undersøke ved hjelp av otoskopisk teknikk. I tillegg inneholder den en god del CT- og MR-bilder som ytterligere belyser patologi i tinningbeinet og i området rundt. Dette gjør at bokens otoskopiske bilder med tekst og CT og MR gir en spennende gjennomgang av de ulike sykdomstilstandene man kan treffe på i daglig arbeid som klinisk lege. Det er også tatt med flere bilder fra operasjoner og enkelte skjematiske tegninger som ytterligere belyser diagnostiske og terapeutiske problemer.

  Atlaset er passe stort, og de fleste av de otoskopiske bildene samt CT- og MR-bildene er av svært god kvalitet. De skjematiske tegningene er også av svært god illustrerende kvalitet og viser i korte trekk hva man ved hjelp av skallebasiskirurgi i dag kan angripe på en vellykket kirurgisk måte. Bildene som er tatt fra operasjoner, er imidlertid av blandet kvalitet, og en del av dem er lite informative. Dette trekker likevel ikke vesentlig ned på bokens totalbudskap med gode otoskopiske bilder.

  Denne boken vil være en nødvendig del av ethvert øre-nese-hals-bibliotek og vil også være til stor glede for alle øre-nese-hals-leger. Den vil videre egne seg godt til undervisning av studenter og for å illustrere spesielle problemstillinger vis-à-vis allmennpraktiserende leger. For øre-nese-hals-leger må boken selvfølgelig suppleres med operasjonsbøker og andre lærebøker, da teksten er for liten og problemstillingene for kursorisk behandlet til å gi fyllestgjørende diagnostisk og terapeutisk veiledning. Den dekker imidlertid sitt primærmål; å gi en oppdatert og meget god presentasjon av ulike otoskopiske funn med kommentarer som både øre-nese-hals-leger og interesserte allmennleger vil ha stor glede av.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media