Karen Eldbjørg Toven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karen Eldbjørg Toven

Karen Eldbjørg Toven
01.04.2004
Ved årets hovedtariffoppgjør i stat, kommune og helsesektor vil Akademikerne videreføre sitt mål om en mer fleksibel lønnspolitikk, der lønnsdannelsen i større grad skjer i den enkelte virksomhet...
Karen Eldbjørg Toven
06.02.2003
Aetat og trygdeetaten legges ned. Jobbetat og Pensjonsetat etableres. I samspann med sosialtjenesten vil regjeringen at de to etatene skal ha felles førstelinjetjeneste overfor brukerne. – Dette vil...