Hadde alt klart da kontrameldingen kom

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

– Vi hadde utstyret, personellet og ikke minst pasientene klare for å gå i gang med full PCI-virksomhet, men måtte skrinlegge planene.

Det sier kardiolog Terje Rolf Pedersen som 1. januar sluttet som seksjonsoverlege ved nabosykehuset Aker universitetssykehus og begynte i ny stilling ved Ullevål universitetssykehus. Årsaken til jobbskiftet var at Aker måtte gi opp planene om å etablere full PCI-virksomhet.

Før jul besluttet styret i Helse Øst RHF å sentralisere PCI-tilbudet i regionen til to sentre, Ullevål og Feiringklinikken i Akerhus (1). Det betyr at all hjerteangiografisk diagnostikk og behandling avvikles ved Aker universitetssykehus. Også Sykehuset Østfold må se langt etter planene om et invasivt senter.

Svekker fagmiljøet

– Å gå fra Aker til Ullevål sikrer at jeg kan fortsette å arbeide i et avansert fagmiljø, sier Terje Pedersen. Han frykter at det kardiologiske fagmiljøet ved Aker universitetssykehus vil bli svekket.

– Gjennom flere år har Aker bygd opp kompetanse og investert i nødvendig utstyr for å gå i gang med både akutt og elektiv PCI. Pasientgrunnlaget var også til stede. Konsekvensene av å nedlegge all hjerteangiografisk virksomhet er at sykehuset må inndra flere legestillinger, inkludert to utdanningsstillinger i kardiologi. Dette rammer fagmiljøet og kan føre til rekrutteringssvikt, sier Pedersen, som i 20 år har vært ansatt ved universitetssykehuset, de siste årene som professor i kardiologi.

Vil ha flere sentre

Han tror ikke at Ullevål universitetssykehus og Feiringklinikken har kapasitet til å ta imot alle hjertepasientene i Helse Øst som har behov for angioplastikk: – Dette vil bety lengre køer for å komme til behandling, og særlig vil det gå ut over pasienter som er i risikosonen for å få hjerteinfarkt. Hvor mange som eventuelt vil få infarkt i påvente av behandling, er umulig å si, men det er helt klart at mange vil bli rammet og noen vil dø.

– Bør PCI-virksomhet i Norge sentraliseres eller desentraliseres?

– Det er hensiktsmessig å sentralisere den akutte PCI-behandlingen, men det subakutte og elektive tilbudet lar seg ikke sentralisere. Behovet for denne typen behandling er stort og vil øke i årene som kommer. I dag er PCI-virksomheten fordelt på sju sentre, men slik jeg ser det, bør det være minst ti sentre som driver med dette, sier Terje Pedersen.

Aker universitetssykehus og Sykehuset Østfold er ikke alene om å skrinlegge planene for PCI-virksomhet. Etter det Tidsskriftet erfarer er sykehusene i Tønsberg, Ålesund og Kristiansand i samme situasjon.

Anbefalte artikler