Gladnyhet med bismak

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Det som gir gleder, kan medføre farer. I dette nummer av Tidsskriftet er alkohol ett av temaene, og alkohol har ført mange i ulykken. Alkohol kan ikke bare gi sykdom, men har også negative ringvirkninger som ulykker, skader og store belastninger for pårørende. Kunnskapen om at alkohol i moderate mengder også kan være positivt for helsen, er derfor vanskelig å håndtere. Men med den stadig sikrere viten man har om at dette er tilfellet, blir det problematisk å la være å ta hensyn til denne informasjonen. Et legemiddel med samme effekt ville utvilsomt blitt godkjent. Utfordringen ligger i å få formidlet hvor små mengder det er snakk om og at den positive effekten raskt blir borte ved større konsum.

Anbefalte artikler