Planlagt keisersnitt ved tvillingfødsler

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Planlagt keisersnitt kan forebygge perinatal død blant tvillinger, særlig for andre tvilling, viser ny skotsk studie.

Selv om hovedproblemet i tvillinggraviditeten ligger i selve svangerskapet, medfører også fødselen farer og utfordringer. Det har i mange år vært en stor interesse for tvillingforløsning, særlig av andre tvilling. Internasjonalt har det vært forskjellig praksis. Overvåkingen av andre tvilling var tidligere vanskelig, og på grunn av hyppigere leieavvik er det større risiko for navlesnorsfremfall enn når det bare er ett barn.

En ny retrospektiv kohortstudie fra Skottland har undersøkt data fra mer enn 4 500 tvillingfødsler i årene 1992 og 1997 (1). Omtrent 15 % ble forløst ved keisersnitt. Studien er den første til å påvise økt perinatal dødelighet for andre tvilling. Forskjellen var bare signifikant ved fødsler til termin. Anoksi var hyppigste dødsårsak, som regel forårsaket av mekaniske problemer etter vaginal fødsel av første tvilling. Forskerne konkluderer med at siden de fleste dødsfallene skyldtes forhold ved selve fødselen, kan planlagt keisersnitt forhindre perinatal død.

– Dette er en svært interessant og godt gjennomført undersøkelse, som avspeiler de siste års interesse for operativ obstetrikk. Spørsmålet blir hvordan en slik undersøkelses eksterne validitet er i forhold til norsk praksis og resultater. Studien om forløsning av seteleie som kom i 2000, er et eksempel på at man ikke uten videre kan overføre slike resultater til våre forhold. Det arbeides for tiden med muligheten til å se nærmere på våre egne data, men inntil videre er det grunn til å tro at den praksis vi har her i landet, er trygg og god, sier Per E. Børdahl, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Anbefalte artikler