MMR-vaksine gir ikke autisme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barn som har fått MMR-vaksine er ikke mer utsatt for å få autisme enn ikke-vaksinerte barn, viser en stor, dansk undersøkelse.

  Undersøkelsen omfatter alle barn født i Danmark i perioden 1991–98, totalt 537 303 barn (1). Konklusjonen er helt klar: Det er ingen overhyppighet av autisme hos barn som har fått MMR-vaksine i forhold til barn som ikke er vaksinert. Man fant heller ikke økt forekomst av andre autisme-liknende sykdommer.

  82 % av barna hadde fått MMR-vaksine. Relativ risiko for autisme hos de vaksinerte barna var 0,92 (95 % KI 0,68 – 1,24), mens relativ risiko for autismeliknende sykdommer var 0,83 (95 % KI 0,65 – 1,07).

  – Det foreligger nå mange epidemiologiske undersøkelser som taler mot hypotesen om sammenheng mellom MMR-vaksine og autisme, kommenterer Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet. Det har likevel vært vanskelig å få til en direkte sammenlikning mellom forekomst hos vaksinerte og ikke-vaksinerte, fordi land som har god oversikt over befolkningen også har svært høy vaksinasjonsdekning med MMR-vaksine. Den danske undersøkelsen skiller seg ut, fordi vaksinasjonsdekningen i Danmark er lavere enn i mange andre land. Dermed har forskerne kunnet gjennomføre en direkte sammenlikning mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte barn.

  – Mens man ved andre undersøkelser må sette spørsmålstegn ved dataene, er de danske dataene statistisk uangripelige, sier Nøkleby.

  For vel ett år siden skapte TV 2-programmet Rikets tilstand frykt blant småbarnsforeldre ved å antyde en sammenheng mellom autisme og MMR-vaksine. Vaksinasjonsdekningen gikk ned etterpå.

  – Nå er vi tilbake nær utgangspunktet, som er en dekningsgrad på 92 %, opplyser Nøkleby.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media