Mestringsstil endrer ikke overlevelse ved kreft

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Psykologiske mestringsstiler har liten effekt på overlevelse eller tilbakefall ved kreft, viser en ny oversiktsartikkel.

Teorien om at kreft påvirkes av psykososiale faktorer, går flere tusen år tilbake. I de siste tiårene har det blitt påstått at psykologiske forhold påvirker overlevelsen av kreftsykdommer. Mestringsstil, for eksempel i form av kampvilje, er blitt viet spesiell oppmerksomhet som et psykologisk fenomen som påvirker overlevelsen av kreftsykdommer. En ny systematisk oversiktsartikkel har gjennomgått 37 studier for å undersøke om det er noen sammenheng mellom mestringsstil og overlevelse eller tilbakefall hos kreftsyke (1).

De fleste studiene som undersøkte sammenhengen mellom kampvilje (ti studier) og hjelpeløshet/håpløshet (12 studier) fant ingen signifikante sammenhenger verken for overlevelse eller tilbakefall. Det var også lite støtte for at andre mestringsstiler, for eksempel benektning og unngåelse, hadde betydning for overlevelse eller tilbakefall.

Forfatterne konkluderer med at kreftpasienter ikke bør føle press om at visse mestringsstiler er gunstigere enn andre i forhold til overlevelse eller tilbakefall.

– Det er viktig å minne om at «ta det-faktorer» som mestring har betydning for hvordan pasientene har det under og etter kreftsykdommer. Kanskje bør vi være lettet over at biologien er så robust at mer flyktige fenomener som mestring ikke direkte påvirker liv og død. Samtidig må vi heller ikke kaste barnet ut med badevannet og ignorere betydningen av psykologiske forhold ved kreftsykdom. Kreft er for de fleste en kronisk sykdom, og mer enn halvparten av pasientene vil til slutt oppleve at overlevelse ikke lenger er målet for behandlingen, sier professor Jon Håvard Loge, Institutt for medisinske atferdsfag, Universitetet i Oslo.

Anbefalte artikler