Koenzym Q10 ved Parkinsons sykdom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Dagens behandling ved Parkinsons sykdom reduserer symptomene, men kan ikke forsinke progresjonen. Nå viser en amerikansk studie at kosttilskudd har effekt.

Årsaken til Parkinsons sykdom er oftest ukjent. Dyremodeller har pekt på mitokondriell skade som mulig årsak. I mitokondriene finnes koenzym Q10, en antioksidant som er involvert i omdanningen av næringsstoffer til energi. I en randomisert og placebokontrollert studie ønsket forskerne derfor å studere om koenzym Q10 kan ha effekt ved sykdommen (1). 80 pasienter ble delt i fire grupper, der tre grupper fikk koenzym Q10 i ulike doseringer, mens den siste gruppen fikk placebo i 16 måneder.

Pasientene som fikk koenzym Q10 hadde langsommere utvikling av sykdommen enn placebogruppen. Størst effekt hadde de som fikk høyest dose, særlig på daglige aktiviteter som spising, påkledning og gange.

– Nevroproteksjon ved Parkinsons sykdom er klinisk av stor interesse. Til tross for at en rekke medikamenter har vært lovende under eksperimentell utprøvning, er ingen medikamenter per i dag registrert som nevroprotektive, sier professor Ole-Bjørn Tysnes, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

– Dette er den første kontrollerte studien av koenzym Q10 ved Parkinsons sykdom hos mennesker. Koenzym Q10 ble godt tolerert, og effekten er overbevisende. Imidlertid omfatter studien få pasienter, og tilskudd av koenzym Q10 hadde ingen betydning for når pasientene måtte begynne med medikamentell behandling. Dette siste er overraskende, men viser at effekten av koenzym Q10 er svak. Resultatene er likevel lovende, sier Tysnes.

Anbefalte artikler