Forhøyet CRP-nivå øker risiko for karsykdom

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

C-reaktivt protein (CRP) er en sterkere prediktor for kardiovaskulær sykdom blant kvinner enn LDL-kolesterol, viser en stor, amerikansk studie.

Kunnskap om risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer er viktig for å kunne sette inn effektive forebyggende tiltak. C-reaktivt protein (CRP) er et akuttfaseprotein som øker i blodkonsentrasjon ved inflammatorisk respons, og mye tyder på at inflammatoriske mekanismer spiller en viktig rolle ved koronar hjertesykdom.

I en stor populasjonsbasert studie ble nesten 28 000 friske kvinner i USA fulgt i åtte år (median) med tanke på akutt hjerteinfarkt, iskemisk hjerneslag, koronar revaskularisering og død som følge av hjerte- og karsykdom (1). Etter korreksjon for alder, røyking, diabetes, blodtrykk og hormonell substitusjonsbehandling var relativ risiko for kardiovaskulære hendelser i fem grupper gruppert etter økende CRP-nivå (kvintiler) henholdsvis 1 (referanse), 1,4, 1,6, 2,0 og 2,3 (p < 0,001). Relativ risiko i tilsvarende kvintiler gruppert etter LDL-kolesterol-nivå var henholdsvis 1, 0,9, 1,1, 1,3 og 1,5 (p < 0,001).

– Denne studien styrker hypotesen om at inflammatoriske mekanismer spiller en viktig rolle ved aterosklerotisk hjertesykdom. Selv lett forhøyet CRP kan være en uavhengig risikofaktor for kardiovaskulære hendelser, men hvilken betydning den har i tillegg til andre sammensatte risikoskårmodeller, er ikke helt avklart, sier overlege Olaf Rødevand ved Feiringklinikken. – Mye tyder på at kolesterolsenkende medikasjon med statiner er spesielt nyttig hos pasienter som i tillegg til øvrige riskofaktorer også har forhøyet CRP. I primærprofylaktisk sammenheng må oppmerksomheten være rettet mot fastslåtte risikofaktorer som røyking, overvekt og fysisk inaktivitet, foruten forhøyet blodtrykk og totalkolesterol, sier Rødevand.

Anbefalte artikler