Amerikanske legers holdning til alkohol

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Er det akseptabelt for en lege å drikke alkohol på vakt? En ny studie har undersøkt hva amerikanske leger mener om saken (1).

206 amerikanske leger ble spurt om holdninger til eget og kollegers alkoholbruk. Svarprosenten var 65, gjennomsnittsalder var 48 år.

De fleste (86 %) var imot å drikke i det hele tatt mens man er på vakt, men 14 % mente at sosial drikking var akseptabelt. En firedel mente at i deres spesialitet var det trygt med et visst forbruk av alkohol. En firedel medgav også at de selv hadde drukket alkohol på vakt. 64 % hadde vært i kontakt med kolleger som de mistenkte for å ha brukt alkohol på vakt, mens 27 % mente at kollegaen hadde vært svekket av alkoholkonsumet. Kjønn og alder var ikke assosiert med legenes svar. Eldre leger rapporterte imidlertid oftere at de hadde vært i kontakt med leger som hadde drukket alkohol på vakt.

– Som hovedregel skal man selvsagt ikke drikke i forbindelse med legearbeid. Leger kan sammenliknes med andre grupper med yrkesmessig avhold, for eksempel sjåfører. Men jeg hadde nok sett med større skepsis på en lett beruset sjåfør på jobb enn en lett beruset lege som i et selskap gir medisinsk hjelp hvis det oppstår en akutt situasjon, sier direktør Pål Gulbrandsen ved HELTEF. – Leger har et høyere forbruk av psykofarmaka enn sammenliknbare grupper, mens drikkemønsteret trolig er det samme som i befolkningen. Hvis man oppdager at en kollega er beruset på jobb, er det viktig at man tar det opp, og gjerne bidrar til at kollegaen får hjelp dersom det dreier seg om et større problem. Rask intervensjon er den beste hjelpen og gir best prognose, sier Gulbrandsen.

Anbefalte artikler