Akupunktur og effekt ved migrene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akupunktur kan være et godt profylaktisk tilbud ved migrene uten aura, viser en randomisert, kontrollert studie fra Italia.

  I undersøkelsen ble effekten av akupunktur sammenliknet med bruk av flunarisin i behandlingen av migrene (1). Utvalget bestod av 160 kvinner med migrene uten aura. Halvparten fikk akupunktur og halvparten fikk kalsiumblokkeren flunarazine. Studien varte i seks måneder. Akupunktur ble gitt ukentlig de første to månedene til den ene gruppen, og siden en gang i måneden i fire måneder. De samme akupunkturpunktene ble brukt ved hver behandling. Gruppen som ble behandlet medikamentelt, fikk 10 mg flunarisin daglig de første to månedene. Deretter tok de medisin 20 dager per måned i fire måneder.

  Både frekvensen av anfall og bruk av analgetika var lavere i akupunkturgruppen enn i medikamentgruppen i løpet av studien, men etter seks måneder var det ingen forskjell. Smerteintensitet var signifikant redusert bare i akupunkturgruppen, og det var også færre bivirkninger hos dem som fikk akupunktur.

  – Studien viser at italienske kvinner får minst like god effekt av å gå til akupunktør som å ta flunarisin i forebyggingen av migreneanfall. Studien er utført som en randomisert kontrollert åpen studie og måler derfor totaleffekten av det som foregår hos akupunktøren og ikke effekten av nålene alene, sier professor Vinjar Fønnebø, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Universitetet i Tromsø.

  – Siden flunarisin ikke er registrert i Norge, vil norske leger kanskje ha vansker med å vurdere viktigheten av resultatet. I USA er imidlertid kalsiumblokkere det tredje mest populære medikamentet i forebygging av migreneanfall (2), sier Fønnebø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media