Helsemyndighetene med storsatsing mot tobakk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nå tas nye virkemidler i bruk! På nyåret startet Sosial- og helsedirektoratet en kampanje bestående av TV-spots og annonser som skal bidra til å få ungdom til å slutte å røyke. Kampanjen har mer dramatiske uttrykksformer enn hva som har vært vist i Norge tidligere.

  Ideen til kampanjen kommer fra Australia, hvor den er kjørt med hell. Til sammen har 30 land brukt den til nå. I Sverige gjennomførte myndighetene en tilsvarende kampanje i november 2001, men i mindre omfang enn vi vil oppleve i Norge.

  Det er Sosial- og helsedirektoratet som er avsender av budskapet som vil nå befolkningen i januar og februar. Målgruppen for kampanjen er ungdom.

  50 % innen fem år

  50 % innen fem år

  – Bakgrunnen er at andelen som røyker i befolkningen holder seg relativt stabil, men på et for høyt nivå, sier helseminister Dagfinn Høybråten. Nå vil helsemyndighetene ta i bruk virkemidler som kan medføre at flere vil tenke seg om. – Jeg håper kampanjen vil hindre rekruttering og at flere vil stumpe røyken, sier helseministeren.

  – De mest effektive tiltakene må iverksettes for å kunne nå helseministerens mål om å redusere røyking blant ungdom med 50 % på fem år, sier Bjørn-Inge Larsen, direktør i Sosial- og helsedirektoratet. – Vi anbefaler spesielt tre tiltak for å komme ungdomsrøykingen til livs: økt tobakksavgift, omfattende og godt planlagte massemediekampanjer og strengere håndheving av aldersgrensen for kjøp av tobakk ved bl.a. å innføre bevillingsordning/lisens for salg av tobakk.

  I februar 2002 lanserte statsråden målet om at andelen unge som røyker skal halveres i løpet av fem år. – Dette er et av tiltakene for å nå målet, sier Bjørn-Inge Larsen.

  Leger kan påvirke

  Leger kan påvirke

  Leger har fått informasjon om kampanjen. Legene kan informere pasienter, og de er forberedt på å svare på spørsmål.

  Undersøkelser viser at når leger tar opp spørsmål om røykevaner med pasientene, gir det bedre resultater enn annen påvirkning.

  – Dette er kunnskap vi må utnytte for at flere leger skal ta opp røyking med sine pasienter, sier president Hans Kristian Bakke. – Legene har en takst for strukturert røykeavvenning. Disse programmene håper jeg virkelig vil bli benyttet i enda større grad fremover, sier han.

  Publikum kan få hjelp til røykeslutt ved å ringe Røyketelefonen: 800 400 85, ved å henvende seg til fastlege eller bedriftshelsetjenesten, eller ved å benytte røykeplaster eller nikotintyggegummi. Disse preparatene selges i dagligvarehandelen, men kjøper må være over 18 år.

  Se også www.tobakk.no hvor rapporten Gjennomgang av forskningslitteraturen om tiltak for å redusere røyking blant ungdom er lagt ut.

  Informasjon om kampanjen i Australia kan leses på www.quitnow.info.au, hvor det også ligger en omfattende evalueringsrapport.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media