Svært bra, men ufullstendig om diabetes

Jak Jervell Om forfatteren
Artikkel

Skafjeld, A

Diabetes

Grunnbok for sykepleiere og annet helsepersonell. 183 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2002. Pris NOK 230

ISBN 82-7950-075-8

En bok om diabetes beregnet på helsepersonell, særlig sykepleiere, er det all grunn til å ønske velkommen. Denne boken er beregnet på sykepleiere som arbeider med personer med diabetes, men vil også være til nytte for annet helsepersonell.

Boken har 14 kapitler og 13 forskjellige forfattere, de fleste sykepleiere med lang erfaring innen området. Redaktøren har bidratt med innledning, avslutning og kapitlet om fotsår hos personer med diabetes. Dette, og mange av de andre kapitlene, er små perler som alle interesserte i diabetes vil ha glede og nytte av å lese.

Savner man noe? Ja, vi har nå fått en egen takst ved sykehusenes poliklinikker for såkalt startopplæring ved diabetes. Boken omtaler ikke dette, og det gis lite informasjon om pedagogikken ved kurs og gruppeundervisning. Diabetessykepleiere arbeider oftest i såkalte diabetesteam. Jeg savner også et kapittel om dette; om organisering, fordeler og ulemper. Likeledes er boken mangelfull om arbeids- og ansvarsfordeling mellom de forskjellige aktørene i diabetesbehandlingen: de som har diabetes, sykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog osv.

Boken er meget god, så langt den rekker. I senere utgaver, og det bør det bli, bør man også ta med de temaene som er nevnt ovenfor. Spesialkunnskap om insulindosering, komplikasjoner osv. står det lite om i denne boken, og det er bra. For å finne det må man gå til de vanlige lærebøkene om diabetes.

Anbefalte artikler