Enkel grunnbok om avhengighetens grunnlag og behandling

Jørgen G. Bramness Om forfatteren
Artikkel

Teeson, M

Degenhardt, L

Hall, W

Addictions

137 s. New York: Taylor and Francis, 2002. Pris GBP 30

ISBN 1-84169-313-8

Boken er ment som en grunnbok for utdanningen i klinisk psykologi, men kan godt leses av folk innen andre profesjoner. Den inngår i en serie som er skrevet av ledende skikkelser innen det australske forskningsmiljøet. Andre bøker i serien omhandler depresjon, angst, stress og traumer og barnepsykiatri. Selv om bøkene inngår i en serie kan de angivelig leses hver for seg. Denne anmelderen kan gå god for at boken om avhengighet står støtt på egne bein.

Boken innledes med fire generelle kapitler om den teoretiske forståelsen av avhengighet. Deretter gjennomgås alkohol, nikotin, cannabis, opiater og sentralstimulerende midler i egne kapitler. Det er skuffende at verken benzodiazepiner eller ecstasy er viet plass. Boken avsluttes med en fyldig og god referanseliste og forslag til videre lesing. Etter hva jeg kan bedømme er også stikkordregisteret bra.

I de innledende kapitlene gis de ulike modellene for forståelse av avhengighet god plass. De fleste presenteres uten mange motargumenter og begrensninger. Dette kan være en ulempe, men i en kort bok må det gjøres valg. Sitt beskjedne omfang til tross gir boken en god gjennomgang av feltet uten at noen av de ulike forståelsesmåtene er glemt. Den som har god kjennskap til fagområdet vil alltid kunne hevde at det er noe man savner. Personlig ville jeg ikke ha utelatt Robinson & Berridges viktige teorier (1, 2) i avsnittet om den nevrobiololgiske forståelse av addiksjon. Spesielt i en bok som denne ville det vært en kjærkommen anledning til å binde sammen de mange ulike teoretiske tilnærminger. Men de valgene som er gjort synes ellers relativt vel overveide. Det er blitt en lesbar og oversiktlig bok, hvor kompliserte emner er presentert på en forståelig måte.

Boken er godt og lettfattelig skrevet, i et språk som flyter og henvender seg til leseren. Leseren vil nok i det alt vesentligste være fagpersoner, som enten er relativt nye innen fagfeltet rus og avhengighet, eller de som bare av og til er innom feltet, som for eksempel en allmennpraktiker. For denne lesergruppen anbefaler jeg en bok de vil ha utbytte av å lese.

Anbefalte artikler