Diabetes og hjertesykdom

Jak Jervell Om forfatteren
Artikkel

Sobel, BE

Schneider, DJ

Medical management of diabetes and heart disease

293 s, tab, ill. New York, NY: Marcel Dekker, 2002. Pris USD 125

ISBN 0-8247-0745-1

Diabetes mellitus og metabolsk syndrom blir en stadig viktigere risikofaktor for koronar hjertesykdom fordi diabeteshyppigheten øker. Hvorfor det er slik, er ikke helt klart. Endringer i samfunnet, spesielt det at vi beveger oss mindre enn før og alltid har nok å spise, gir mer overvekt og type 2-diabetes. Befolkningens alderssammensetning endres også, og diabetes er langt vanligere hos eldre, selv om det i dag også er flere som får type 2-diabetes i yngre alder. Det er godt dokumentert at risikoen for koronar hjertesykdom og andre arteriosklerosekomplikasjoner er langt høyere hos dem som har diabetes, nærmest like stor som ikke-diabetikere som har hatt ett infarkt. Denne boken er egnet for leger som er opptatt av dette.

Boken har 16 kapitler som er skrevet av 22 forfattere, alle fra USA. Som nesten alltid i slike bøker er det en god del gjentakelser, og ikke alle kapitlene er like gode. Den er imidlertid oppdatert, og gir en god oversikt over emnet.

Er det noen mangler? Ja, det er det! Den er svært snau når det gjelder behandlingen av akutt infarkt hos mennesker med diabetes, og omtaler omtrent ikke betydningen av normoglykemi i den akutte fasen for prognosen både på kort og lang sikt.

Anbefales til spesielt interesserte – og dem er det antakelig mange av.

Anbefalte artikler